Lees alle algemene voorwaarden

Langedyk Vintage Watches raadt u aan om deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig te lezen voor het gebruik van de website, diensten of goederen. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindend contract tussen u (de koper) en Langedyk Vintage Watches. Door het gebruik maken van onze diensten, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, diensten, nationale en internationale verzendvoorwaarden en het retour- en privacy beleid. Als u ergens over twijfelt, neem dan contact met ons op via info@langedykvintagewatches.com.

1.Toepassing en de volledige overeenkomst
1.1Deze Algemene Voorwaarden gelden op elke aankoop die gemaakt wordt door een klant (u) bij Langedyk Vintage Watches.
1.2Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden op elk Product wat u bij ons koopt. Door een Product te bestellen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. U kunt alleen een bestelling plaatsen als u in aanmerking komt om een contract te tekenen en als u ouder bent dan 18 jaar.
1.1Deze Algemene Voorwaarden en overeenkomsten (samen, het Contract), gelden op alle aankopen en verkopen van alle Producten tussen u en Langedyk Vintage Watches. Andere voorwaarden die u oplegt of opneemt, of die worden voorgesteld door middel van ruilen, uitoefening of dealing, worden hiervan uitgesloten.
1.2Deze Algemene Voorwaarden vervangen elke voorgaande Algemene Voorwaarden van Langedyk Vintage Watches.
2.Terminterpretatie/Definities
2.1Een Klant betekent een natuurlijke- of rechtspersoon die volledig of gedeeltelijk buiten zijn of haar handel, zaak, beroep of ambacht handelt;
2.2Een Contract betekent een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons voor de in- en verkoop van producten;
2.3De Algemene Voorwaarden houden de Algemene Voorwaarden in die door Langedyk Vintage Watches zijn opgesteld;
2.4Een Overeenkomst houdt de overeenkomst in tussen Langedyk Vintage Watches en de koper;
2.5Goederen (Product) beslaan alle Producten die door Langedyk Vintage Watches worden aangeboden of verkocht onder de naam Langedyk Vintage Watches;
2.6Een Order betekent het Product wat de koper heeft gekocht bij Langedyk Vintage Watches door middel van het stappenproces op de website;
2.7Een werkdag beslaat elke dag die niet zaterdag, zondag of een nationale feestdag is.
3.Goederen
3.1De omschrijving van producten op onze website, catalogussen, brochures of elke andere vorm van advertenties is enkel voor beeldende doeleinden. Er kunnen zich altijd kleine afwijkingen bevinden in de maat, staat en kleur van het Product.
3.2Details van de Goederen die beschreven worden in de beschrijving kunnen (on)merkbaar afwijken en zijn niet een contractueel aanbod om goederen te verkopen.
3.3Wij kunnen op elk moment veranderingen aanbrengen in onze prijzen of omschrijvingen van Producten.
3.4Alle verkoopprijzen en verkoopboden kunnen ten alle tijden veranderen, met in acht name van de marktomstandigheden.
3.5Alle Producten op onze website zijn onderworpen aan beschikbaarheid. Als een product niet op voorraad (verkocht) is, ondanks dat het Product nog steeds op de website zichtbaar is, heeft Langedyk Vintage Watches het recht om de koop te annuleren.
3.6Wanneer u een order plaatst, zegt u toe dat alle details correct en naar waarheid zijn ingevuld en dat u als Koper erop toeziet dat de betaling voldaan wordt.
4.Persoonlijke Informatie
4.1Wij verkrijgen en gebruiken alle informatie strikt onder het privacy beleid.
4.2Wij mogen contact met u opnemen via uw opgegeven emailadres, via andere elektronische communicatiemiddelen en via de post. U stemt hiermee in.
5.Basis van Verkoop
5.1De beschrijving van de Producten op onze website vormen geen contractuele binding voor de verkoop van deze producten. Wanneer u een product aanschaft via onze website, kunnen wij deze, om welke reden dan ook, weigeren. Wij zullen wel proberen om daar een reden bij te geven.
5.2Het gehele bestelproces is aangegeven op de website. Elke stap in het proces staat u toe om te controleren en/of te wijzigen als er een fout optreedt. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces op de juiste manier gebruikt.
5.3Een contract is pas bindend als u een email van ons ontvangt met een bevestiging dat de koop is voltooid (orderbevestiging). U dient erop toe te zien of de orderbevestiging compleet en accuraat is en informeert ons meteen als er iets niet klopt. Door het plaatsen van een order gaat u akkoord met het Contract wat wij, met alle informatie, via de mail toesturen.
5.4Elke koers is geldig tot een maximum van drie dagen vanaf zijn datum, behalve als wij deze op een eerder tijdstip uitdrukkelijk veranderen.
5.5Er kunnen geen aanpassingen worden gemaakt aan het Contract nadat deze is aangemaakt, hieronder rekenen wij de beschrijving van goederen, vergoedingen en anderen, tenzij de Koper en Langedyk Vintage Watches hier schriftelijk tot een overeenkomst over komen.
6.Prijs en Betaling
6.1De prijs van de goederen, (bezorg)toevoegingen/kosten en andere extra kosten zijn zichtbaar op de website op het moment van bestellen of dit wordt schriftelijk aangegeven.
6.2Prijzen en kosten zijn inclusief het btw-tarief op moment van bestellen.
6.3We accepteren geen andere manier van betalen dan de opties die op de website worden aangegeven. Manieren van betalen kunnen veranderen. Alle kosten voor het doen van de betaling zijn voor rekening van de Koper.
7.Bezorging
7.1Alle bestelde producten worden binnen een werkdag, na het ontvangen van de bevestiging, verstuurd.
7.2De goederen worden verstuurd naar het adres wat tijdens het bestelproces wordt opgegeven via de website.
7.3In plaats van het bezorgen van de Producten, kan een Klant ervoor kiezen om de Goederen op te halen op onze locatie in Opmeer. De Klant dient dit altijd te laten weten tijdens het bestelproces via onze website.
7.4Import- en exportkosten, evenals andere heffingen en belastingen die kunnen gelden op de goederen, zijn voor rekening van de Klant.
7.5Alle nationale en internationale verzendmanieren worden door Langedyk Vintage Watches voorzien van een track and trace code.
7.6De Goederen worden de verantwoordelijkheid van de Klant op het moment dat het Product wordt afgeleverd en ontvangen is. De Klant moet, voor zover mogelijk, het Product controleren voordat hij het accepteert.
8.Schade en Aansprakelijkheid
8.1Schaderisico of verlies van een Product wordt uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat het Product is afgeleverd.
8.2U bezit de Goederen niet, tot het moment dat wij de volledige betaling binnen hebben. Bij een achterstallige betaling, of een duiding op faillissement, kunnen wij ervoor kiezen om een Order te annuleren of u de rechten te ontnemen om het Product, dat u toebehoord, te gebruiken. In dat geval moet u het Product terugsturen of ons toestaan het op te halen.
9.Terugname en Annulering
9.1U kunt uw bestelling annuleren door ons daarvan op de hoogte te stellen voordat het Contract is opgemaakt. U kunt op dat moment zonder opgave van reden van gedachte veranderen en zonder aansprakelijkheid de bestelling annuleren.
9.2U kunt het Contract ontbinden door ons dat te laten weten binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat het Contract werd opgesteld. U kunt zonder opgave van reden van gedachten veranderen, en zonder aansprakelijkheid, de onbeschadigde goederen op eigen kosten terugsturen. Wij moeten alvast, zonder vertraging, het bedrag van de Goederen terugbetalen, de bezorgkosten daargelaten.
9.3Zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, kunt u het Contract binnen 14 dagen annuleren zonder opgave van reden.
9.4De annuleringsperiode vervalt na 14 dagen vanaf het moment waarop u, of een derde partij, behalve de bezorgdienst, het product fysiek ontvangen heeft. In een Contract geldt altijd dat het recht om de Goederen te annuleren, na een periode van 14 dagen na ontvangst, vervalt.
9.5Om gebruik te maken van het recht om te annuleren, moet u ons schriftelijk en duidelijk laten weten dat u het Contract wilt annuleren.
9.6Om de annuleringsdeadline niet te overschrijven, is het verstandig om uw communicatie met betrekking tot het Product, binnen de annuleringsperiode te voltrekken.

9.7De klant zal het Product terugsturen met alle meegeleverde accessoires en in een complete en originele staat en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking.
9.8Wij zullen een beoordeling maken in hoeverre u in aanmerking komt voor een (volledige) vergoeding van de Goederen. Als het verlies of de schade resulteert uit onjuist handelen van u, kunnen wij geen vergoeding verstrekken. Dit komt omdat u verantwoordelijk bent voor dat verlies of die schade en u dient, als die aanname is gemaakt, dat bedrag van verlies te betalen.
Model Annuleringsformulier:
Aan
Langedyk Vintage Watches
Lindengracht 29
1716DD, Opmeer
The Netherlands
Email address: info@langedykvintagewatches.com
Telephone number: +31610805606
10.Terugsturen van Goederen
10.1Als u een Product heeft ontvangen afkomstig vanuit een Contract, welke u daarna heeft geannuleerd, dient u onmiddellijk dit Product terug te sturen of persoonlijk afleveren op Lindegracht 29, Nederland, 1716DD, in geen geval later dan 14 dagen na het moment waarop u heeft laten weten de order te annuleren. De deadline is behaald als u de Goederen terugstuurt binnen een periode van 14 dagen. U gaat ermee akkoord dat u de kosten van verzending zult betalen.
11.Nakoming en Garantie
11.1Wij zijn wettelijk verplicht om de Goederen te leveren die overeenkomen met het Contract en zijn verplicht om de Koper schriftelijk op de hoogte te brengen als er verschillen blijken te zijn.
11.2Tot aan het moment van verzending, zijn de Goederen van excellente kwaliteit en wijken niet af van de beschrijving.
11.3Er is geen sprake van nalatigheid als een mankement wordt beschreven in de omschrijving van het Product.
12.Verantwoordelijkheid en Onderaannemers
12.1Wij zijn, in geen enkel geval, verantwoordelijk voor enig indirect verlies of beschadigingen die voortkomen uit het Contract, door de verkoop van Goederen door ons of door de klant, al dan niet of die schade is veroorzaakt door een onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, garantie of anders, behalve als de schade moedwillig is veroorzaakt door ons.
12.2De Klant mag de Goederen verkopen of doorgeven aan iemand anders. Langedyk Vintage Watches is niet verantwoordelijk voor de daden van eventuele onderaannemers of gebruikers in welke manier dan ook. Het originele Contract vervalt onmiddellijk zodra de Klant de Goederen verkoopt aan een derde partij.
13.Toepasselijk recht en Jurisdictie
13.1Deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Beleid en het Contract (inclusief alle non-contractuele zaken) vallen onder het Nederlands Recht. .
13.2Geschillen kunnen worden aangevochten bij het Jurisdictie van het Nederlands recht.

13.3Om elke vorm van geschillen te vermijden, gaan wij op de volgende manier met klachten om: Als er een geschil ontstaat, moet de klant ons daarvan op de hoogte stellen en samen met ons naar een oplossing zoeken. Wij proberen binnen een periode van ongeveer 14 dagen met een eerlijke, redelijke en passende oplossing te komen.

Vragen
Vragen over onze Algemene Voorwaarden, het Privacy Beleid en andere vragen met betrekking tot beleid kunnen direct gesteld worden via ons contactformulier op de website. U kunt ook een mail sturen naar info@langedykvintagewatches.com.